'Ike Hawai'i

'Ike Hawai'i - Sense of Place, Sense of Identity

These are our primary WMS schoolwide chants for Piko and other protocol events:

Mālana Mai Kaʻū

(3x)

Mālana mai Kaʻū, me Puna, me Hilo,

(Buoyant is Kaʻū, Puna and Hilo)

Hele mai Kona me Kohala me Hāmākua,

(Traveling from Kona, Kohala, and Hāmākua)

He kaʻele ʻO Waipiʻo, he pola ʻO Mahiki

(Waipiʻo is hollow like a hull, Mahiki, like a platform)

He uka ʻO Waimea, he awa Kawaihae

(Waimea is a highland, Kawaihae a harbor)

He kupe no ka waʻa O Poliʻahu

(An end place for the canoe is Poliʻahu)

He pala Mauna A Wākea i luna

(Mauna A Wakea there above is the sealant for the wood)

Paʻa kuahiwi i ke aliʻi i ka waʻa

(The forest is sacred by the chief who cuts down the canoe)

Ohohia i ka hana ʻana aku e

(Rejoicing at the activity)

E Hō Mai

By Edith Kanakaʻole

(X3)

(E) hō mai

(Give this way)

Ka ʻike mai luna mai e

(the understanding this way from up above)

O nā mea huna

(The hidden secrets)

Noʻeau o nā mele e

(To be wise and artistic in the songs)

E hō mai

(Give this way)

E hō mai

(Give this way)

E hō mai e

(Give this way)

Oli Mahalo

By: Kēhau Camara

ʻUhola ʻia ka Makaloa lā

(The Makaloa mat has been unfurled)

Pū ʻai ke alola lā

(In love, food was shared)

Kū kaʻi ʻia ka hā loa lā,

(The great breath has been exchanged)

Pāwehi mai nā lehua

(The lehua honors and adorns)

Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai lā

(From Zenith to horizon)

Mahalo e nā akua

(Gratitude and thanks to our beloved creator)

Mahalo e nā kūpuna lā ʻeā

(Gratitude and thanks to our beloved ancestors)

Mahalo me ke aloha lā

(Gratitude, admiration, thanks and love to all who are present, both seen and unseen)

Mahalo me ke aloha lā

May Day 2019 - Theme: “Waimea, Kau I Ka Hano - Waimea, Placed On High.”

Hundreds of 'ohana - from our students and families, teachers and staff, to community friends and cultural practitioners helped make our annual May Day Ho'ike PRICELESS! We thank them all for helping to make this long standing Waimea tradition possible!

May Day 2018 - Theme: "Ku'u Kula Iwi" - My Homeland

Photo courtesy of Havaiki Etherton

May 2019

This is what a WMS 'Ike Hawai'i TRADITION looks like!

For many years now, our WMS 6th Grade teaching team have taken the class on a thoughtful 'Ike Hawai'i journey to learn more about this special place as well as the world they live in -- where we came from (ancient civilizations)...to thinking about how we Malama Honua (care for Mother Earth) and how we move forward. Culminating this journey is an annual hike to the top of Hoku'ula, one of the magestic pu'u that stand guard over Waimea. THIS is what good teaching and learning looks like...and what memories are made of!

MAHALO to our teachers, staff and all who make this possible including Parker Ranch and our Waimea firefighters -- who stand by to be sure everyone is safe! Mahalo, too, to our cultural practitioners -- Ku'ulei Keakealani and Keali'i Bertelmann for helping make the connections...and keep the stories and place names alive.

May 2018 atop Hoku'ula

Photo Courtesy of Mrs. Tina Yohon